Get Adobe Flash player

五光菩薩(濟公)

一、故事介紹

第二百三十二回 賊人錯殺鄭虎 濟長老治井化緣

…………次日有淨慈寺的眾僧前來邀請濟公。這座淨慈寺在靈隱寺的西南,在天竺山上。這座廟在山頭上,到山下有二十里,也是大叢林。山上有一眼井,井泉不進水,山上澆花吃水,都得小和尚下山挑水,費事的了不得。廟裡也有一百多名站堂僧(參與本寺廟主要佛事的僧人),聽說濟公出了靈隱寺,知道濟公名頭高大,乃得道高僧,淨慈寺老方丈青山,跟監寺的德輝一商量,要請濟公當長頭(管掛單的和尚)。

    派了廟中數人,到三教寺請濟公,濟公推辭不去。後來監寺的德輝親身來到三教寺見濟公,德輝說:「我奉老方丈之命,前來請濟師兄跟我上山當長頭,千萬不可推辭。」再三說,濟公這才答應了,把三教寺廟中之事,派悟真、悟元二人照應。濟公到了淨慈寺見過方丈,就在廟中當長頭,所有掛單,住在這裡,都先見過長頭。這座廟勢派很大,本廟站堂僧有四十六位,就是吃水不便,這座廟就是吃水大難。

    眾小和尚天天下山挑水,累得苦不可言。濟公見大雄寶殿後有枯井一圓,訊問本廟僧人,都說,先年有水,乾了有二十餘年。濟公說:「今日晚子時,我自己祝泉求水。咱們這廟中要該轉運,自有清泉。」眾僧都說:「濟公要祝泉,真要出水,咱們免受無限跋涉之苦。」濟公派人預備香案,候至三更之時,濟公親手拈香,心中禱告,叩下頭去,自己請九江八河主,五湖四海神。就聽井內水聲響,少時水漲至井口,濟公自回禪堂之內。次日早晨,老方丈知道濟公治井出水,心中甚為感念。闔廟眾僧都知道長頭僧道濟有道德來歷。…………